continue from here
Bye bye school routine! For now. Everything from my work place is at the moment in piles and bags in my hallway and on my kitchen table…
Försöker komma igång med bokprojektet och tänker hela tiden “hur ska det gå”. Hör Stinas svar som eko “det kommer att gå mycket mycket bra lite då och då.”
Versions of Vision, our exhibition at Stockholm Furniture Fair!
We’re spending the day with the final preparations for the exhibition our class is having at Stockholm furniture fair.
We’re spending the day with the final preparations for the exhibition our class is having at Stockholm furniture fair.
en del saker
Förberedelser för julmarknaden!
Idag: Gör bilder till en bildpool för klassens samarbetsprojekt.
Ett skolprojekt där jag lånat texten från Eva Staafs radioprogram “Huset mittemot” och arbetat grafiskt utifrån det.
Ett skolprojekt där jag lånat texten från Eva Staafs radioprogram “Huset mittemot” och arbetat grafiskt utifrån det.